„Je nezbytné zabezpečit ochranu turistů a rodin s dětmi, kterých je v prázdninových měsících v této oblíbené turistické lokalitě mnoho. Proto jsem ihned z místa kontaktoval paní starostku obce s rozšířenou působností Králíky a jsem rád, že bylo možné toto nařízení vydat téměř okamžitě," uvedl hejtman Martin Netolický.

Živel ničil také v arboretu na Žampachu

„Větrná bouře, která nás zasáhla, byla skutečně neobyčejně silná. Těžce poškozeno nebo zcela zničeno bylo několik starších stromů, konkrétně lip a dubů, a druhotně byly poškozeny také některé mladší sbírkové dřeviny. Horní zámecký park jsme museli z bezpečnostních důvodu až do odvolání pro veřejnost uzavřít. Zaměřili jsme se nyní na likvidaci škod ve vnitřním zámeckém areálu, kde se bude konat již tuto sobotu hudební festival. Jeho konání není ohroženo," uvedl ředitel domova Luděk Grätz. Arboretum bylo naposledy takto zasaženo přírodním živlem v červenci 2013.

(tz, zr)