V rozvalinách jsou staré klenby

V sobotu 30. března se na sdružení Nádraží nedáme! obrátil jeden ze členů o. s. Krajina a tradice s tím, že si všiml v rozvalinách mostní konstrukce pocházející z padesátých let minulého století klenby mnohem staršího mostu. „Do Ústí jsem v sobotu okamžitě přijel a osobně se šel na místo podívat. Už na první pohled bylo zřejmé, že zbytek mostu pochází z období historicky první Pernerovy tratě, která byla zprovozněna v roce 1845. Jedna mostní klenba je však viditelně narušena prací stavebního stroje," uvedl Martin J. Kadrman, předseda Nádraží nedáme!, s tím, že bourání bylo v místě prováděno ještě před několika dny.

Ze zákona měl být nález oznámen

Demolice mostu odkryla zřejmě mnohem starší most.
Hned po svátcích se sdružení Nádraží nedáme! spojilo s vedoucím odboru školství a kultury ústecké radnice Lubošem Mikyskou a Danou Kličkovou, která má na starost výkon státní památkové péče. „Oba úředníci nám potvrdili nejhorší obavy, tedy že stavebník nález podle stavebního zákona neoznámil a oni o ničem neví. Obratem jsme jim poslali oficiální oznámení o nepředvídaném nálezu a zároveň jsme informovali památkový ústav v Pardubicích," říká Jindřich Fiala, tajemník sdružení Nádraží nedáme! 
Ještě v úterý přijel na místo archeolog David Vích z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a okamžitě zakázal další demolici mostní konstrukce. „V části, kde byl objeven most, došlo k zastavení demoličních prací. Jednoznačně explicitně nález datovat neumím, ale datace, že jde o stavbu z původní trati z roku 1845, je vysoce pravděpodobná," řekl ve středu Orlickému deníku. Jak dodal, byla provedena dokumentace a o celé věci byli informováni pracovníci Národního památkového ústavu v Pardubicích. „Předpokládám, že bude následovat nějaké podrobnější zadokumentování celé situace," prohlásil.
O tom, proč nebyl firmou provádějící demolici nález ohlášen, nechtěl archeolog spekulovat. „Nedokáži posoudit, proč nebyl nález ohlášen. Mohlo to být i tím, že demolici prováděla nějaká další dodavatelská firma, která tomu nepřikládala žádnou váhu," uzavřel.

Zdemolování by prý bylo velkou ztrátou

Zatím se samozřejmě neví, zda bude zbytek historického mostu zachován. „Jedna jeho klenba je rypadlem výrazně narušena. Počkáme na výsledek památkářského průzkumu. Věříme, že památkáři o dalším osudu památky rozhodnou v její prospěch. Její pouhé zdokumentování a následné zdemolování by byla nenávratná ztráta. Umíme si například představit její konzervaci a uchování jako doklad počátků železničního stavitelství v zemích Koruny české," uvedl Martin J. Kadrman. „Minimálně na Orlickoústecku se jedná o svého druhu unikátní technickou památku. V Pardubickém kraji je původních mostů z první výstavby tratě minimum. Ač byla uzavřena dohoda mezi Eurovií a památkáři, že jakýkoliv nález včas oznámí, nebýt všímavých občanů, historická konstrukce by dnes již byla stavebními stroji zničena," podotkl.

Investor i zhotovitel slíbili informace

Redakce Orlického deníku logicky oslovila také společnost Eurovia CS a Správu dopravní železniční cesty, tedy zhotovitele a investora stavby „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí". Pracovníci tiskových oddělení obou subjektů ve středu dopoledne neměli o události žádné informace, slíbili však odpovědi na otázky, které jim redakce poslala do mailů.
Reakci a. s. Eurovia CS by měl Orlický deník s největší pravděpodobností obdržet ve čtvrtek, alespoň se tak vyjádřila Petra Kučerová z tiskového oddělení firmy. Na dnešek slíbil dodat informace také Jakub Ptačinský ze Správy železniční dopravní cesty. „V tuto chvíli se v podstatě nemáme k čemu vyjádřit. O nálezu informováni nejsme. Oslovil jsem už samozřejmě naše pracovníky na místě a očekávám od nich nějakou zprávu. Otázka je, kdy se ke mně dostane," řekl ve středu Orlickému deníku. Na dotaz, zda by mohl nález nějak narušit harmonogram prací na železničním koridoru, Jakub Ptačinský odpověděl: „Nemám vůbec představu, jaký ten nález je. Na jeho velikosti a hodnotě podle mého záleží, zda nám to ohrozí nebo neohrozí postup prací. To vše ale musí posoudit památkáři. Nerad bych před tím, než se památkáři, tedy nejen pan Kadrman, vyjádří, cokoli předjímal." (ký, tz)