Zavedení regulačních poplatků považuji za správný krok, který nebyl zaveden proto, aby ztížil přístup občanů ke zdravotní péči. Byl zaveden proto, aby alespoň z části zamezil zneužívání a nadužívání zdravotní péče.

Zrušení poplatků je cílem sociální demokracie. Budiž. Je to legitimní cíl a i snaha ho dosáhnout je legitimní. Avšak rozhodnutí krajské vlády, ve které mají prakticky neomezenou moc sociální demokraté (byť vláda je papírově koaliční), zrušit poplatky v krajských zdravotnických zařízeních je naprosto špatné a diskriminační! Rozděluje občany na dvě kategorie. Jedna kategorie šťastnějších, bydlících ve městě nebo v blízkém okolí města, ve kterém je krajská nemocnice či lékárna, a druhá kategorie méně šťastných, bydlících v okrajových částech kraje a závislých na ordinacích a lékárnách soukromých lékařů a lékárníků, kteří ze zákona mají povinnost poplatky vybírat. Tyto lidi druhé kategorie by cesta za ošetřením bez poplatků stála mnohem víc, než ušetřený poplatek. Navíc cesta veřejnou dopravou z našeho města Králíky do nemocnice v Ústí nad Orlicí a zpět je minimálně půldenním martýriem.
Proto musím proti tomuto rozhodnutí krajského zastupitelstva protestovat. Jsem místostarostou města a chci pro občany Králicka stejné podmínky, jaké vytváří krajské zastupitelstvo svým rozhodnutím obyvatelům Pardubicka, Chrudimska, Ústecka, Litomyšlska a Svitavska. Nechci výhody, chci rovné podmínky.

Nelze pominout ani fakt, že desítky milionů, které kraj bude muset vydat na hrazení poplatků, musí vzít z investic na rozvoj kraje. Tyto miliony budou někde chybět. Prohlášení, že peníze na poplatky se uspoří například z provozu krajského úřadu, může uspokojit pouze naivku. Pokud se někde plýtvá a je možnost uspořit, má se uspořit a zamezit plýtvání právě proto, že se plýtvá, ne proto, že ty peníze jsou potřeba jinde.

A pokud se dají najít a ušetřit někde peníze a pokud mají jít do zdravotnictví, ať je radši posílena ZZS. Například odvoz zraněného lyžaře ze sjezdovky na Dolní Moravě do nemocnice znamená několikahodinovou absenci záchranky v celém regionu.

Čestmír Doubrava,
místostarosta města Králíky