Projekt byl zpracován v roce 2008 a do správního území je zahrnuta i obec Dolní Morava. Podle stavebního zákona se musí projekt aktualizovat do konce letošního roku. Občané tedy mohou navrhnout změny ve využití území v obci, pro účely aktualizace se prověří i záměry, které jsou v dané vesnici plánovány. Územně analytické podklady slouží především jako podklad pro zpracování nových územních plánů obcí a jejich změn. Až budou zpracovány výsledky toho průzkumu území, dostane zastupitelstvo zprávu o uplatňování dosavadního platného územního plánu z roku 2001.

Vyplnění dotazníku je dobrovolné, kdo se chce vyjádřit, měl by vyplněný tiskopis doručit na obecní úřad do konce března. Popis nového záměru stačí uvádět v heslech, důležité však je vystihnout, k čemu by území mělo nově sloužit (jako garáž, rodinný dům, rekreační objekt, hřiště…) pro dobrou orientaci je nutné záměr vyznačit v mapě nebo uvést konkrétní čísla parcel.

(pá)