„Požár“ v kuchyni se podařilo během 20 minut zvládnout a jedenáct přítomných týdenních uživatelů bylo evakuováno do bezpečí – byli odváděni ve vyváděcích maskách s přívodem kyslíku do zahrady stacionáře, kde shromáždili i zachráněný majetek. Vyvrcholením cvičení bylo vysunutí „ležící“ osoby z balkonu v prvním patře a její evakuace v záchranném koši Camiva. Akce trvala 16 minut. Vyhodnocení půlhodinového cvičení bylo na obou stranách velmi kladné – profesionálové z hylvátské stanice HZS Pardubického kraje i dobrovolní hasiči z Černovíru si vyzkoušeli komunikaci s osobami s mentálním postižením a sníženou pohyblivostí a jejich evakuaci. Pomohla i ústecká městská policie. Klienti i personál stacionáře zkusili na vlastní kůži trochu adrenalinu a praktický nácvik krizové situace.

(rv)