V pátek 9. července odpoledne občané Čenkovic zjistili, že do místního potoka zřejmě vytéká nafta. „Zjištění bylo okamžité, na pomoc jsme přivolali hasičské jednotky,“ uvedl starosta obce Josef Dostálek. Nafta vytékala ze staré ocelové nádrže bývalé čerpací stanice, kterou v minulém režimu zbudoval dnes už neexistující státní statek. Protože nádrž nebyla hermeticky utěsněna, postupem desetiletí do ní vnikala vsakující se povrchová voda. Vlivem silného deště pak došlo k naplnění a přetečení do odvodňovacího kanálu a tím i výtoku do potoka.

Na místě zasahovala nejen místní dobrovolná jednotka hasičů, ale také profesionální hasiči z Králík a Ústí nad Orlicí. „Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o nebezpečnou látku ve vodním toku,“ vysvětlila mluvčí hasičů Vendula Horáková. Na místo tak hasiči přivolali také pracovnici z odboru životního prostředí. „Ta situaci kontrolovala a společně s velitelem hasičů zásah koordinovala, aby se maximálně zabránilo škodám,“ řekl k zásahu hasičů Dostálek. „Na místo jsme povolali také protiplynové vozidlo ze stanice v Ústí nad Orlicí. Umístili jsme sorpční hady na vodním toku i do kanalizace ústící do potoka,“ popsala Horáková s tím, že jednotky musely použít také jeřáb a Česká inspekce životního prostředí zajistila bagr na odkopání zeminy k víku nádrže.

Podle starosty Čenkovic probíhala celá záchranná akce zhruba od půl třetí odpoledne a skončila až hodinu po půlnoci. V současnosti je nádrž plně odčerpána a zajištěna tak, aby nedocházelo k dalšímu vtékání povrchové vody. Zpracovává se také kontaminace okolního prostředí.

Starou ekologickou zátěž pomůže odstranit kraj

Po zjištění rozsahu škod by mělo dojít ke kompletnímu odstranění této nádrže vykopáním ze země a likvidací případné kontaminované zeminy. Podle starosty Dostálka budou práce spojené s financováním staré ekologické zátěže velmi nákladné a bez vnější pomoci by obec nezvládla sama věc odstranit.

Požádal proto o pomoc hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. „Na základě této žádosti a společného projednávání situace pan hejtman přislíbil naší malé obci finanční pomoc, aby se tato celé letitá záležitost odstranila a kompletně zlikvidovala,“ řekl Dostálek. A případnou pomoc kraje potvrdil také Netolický.

„Nyní je nutné zjistit rozsah kontaminace a s tím spojené sanační práce,“ řekl. Stejně jako v případě podobných havárií například v Boru u Skutče, Transporty Chrudim nebo Vitky Brněnec je prý kraj připraven obci pomoci. „Další konkrétní postup budeme řešit po konkretizaci sanačních prací,“ doplnil hejtman Netolický.