Jindřich Praveček (1909 - 2000)Potomek rozsáhlého muzikantského rodu Pravečků a Vacků. Hudební skladatel a dirigent, zkušený pedagog vojenských a civilních odborných vysokých škol, umělecký poradce, člen a předseda porot festivalů a soutěží velkých dechových orchestrů doma i v zahraničí.
Významně ovlivnil vývoj české koncertní dechové hudby. Je také autorem rozsáhlých prací o dechových orchestrech a jejich instrumentaci. Jeho skladby jsou inspirovány českou lidovou hudbou. Složil 159 skladebných opusů.

„Přesto, že je letošní ročník již osmatřicátý, stále má návštěvníkům co nabídnout. Od 13 hodin vystoupí Brass company Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka Lanškroun, dále Big band Lanškroun, pozvání přijal také Městský dechový orchestr Základní umělecké školy Dačice, Dechová harmonie Letohrad a Dechový orchestr města Hradec Králové. Od 17 hodin se mohou všichni těšit na tradiční závěrečnou tečku festivalu, tedy společný monstrkoncert zúčastněných. Další z tradic, na kterou bych rád upozornil, je konferování akce Karlem Hegnerem, který dokáže svými glosami zaujmout široké spektrum publika," uvedl k letošní akci ředitel Kulturního centra Lanškroun David Knápek. Podle jeho slov je festival ojedinělý svým zaměřením, žánrem, který si většina lidí mylně spojuje pouze se starší generací. „V České republice není mnoho festivalů tohoto typu. Nelze hovořit o tom, že by byl letošní ročník v něčem výjimečný oproti předešlým, ale důležité, dle mého názoru, je, že za poslední ročníky se festival stále více zaměřuje na mladší generace muzikantů, a tím i potenciálních diváků," uvedl David Knápek.

Jindřich Praveček a festival

Praveček se poprvé lanškrounského festivalu zúčastnil v roce 1976. Brzy se stal jeho hlavní hybnou silou. Podílel se na přípravě i realizaci, pomohl se zajištěním notového materiálu a ke spolupráci přivedl další významné osobnosti (skladatele, dirigenty, interprety). Mnozí hudebníci jistě pamatují jeho dirigování spojených orchestrů. Skladby, které řídil, získávaly pod jeho taktovkou neopakovatelnou dynamičnost a vitalitu. Jméno Jindřicha Pravečka nese festival od roku 1993.