„Dozvěděli jsme se, že firma Korado plánuje demolici celé uliční čáry na Bratří Hubálků, což nás vyděsilo. Když se před lety natáčel seriál Šumná města, autory Radovana Lipuse a Davida Vávru, jsem na Zedníkovu vilu upozorňoval,“ říká místostarosta Josef Kopecký.

Paralely
Obě stavby vznikly ve stejném roce, mají podobné osudy i co do využití, obě vily vznikly jako objekty pro bydlení a svému účelu nesloužily příliš dlouho.

Podle místostarosty vila řadu let chátrá. Během doby navíc prošla rozsáhlými vnitřními úpravami. „Původní pokoje bychom nepoznali. Všechno jsou to ale věci, které rozhodně nejsou nevratné. Dochovala se spousta původní prvků, třeba kličky na oknech, schodišťové zábradlí,“ přiblížil Josef Kopecký. Největším problém je podle místostarosty narušená statika objektu, o které svědčí popraskané stěny a zborcená podezdívka.

Radnice aktuálně čeká na vyjádření statika, jestli bude možné vilu zachránit. „Pokud by to narušení bylo tak velké, že by s ním nešlo nic dělat, pak nemá smysl, abychom o převodu nebo odkoupení do majetku města vůbec uvažovali,“ nastínil místostarosta Kopecký.

Společnost Korado, která je vlastníkem objektu, se převodu na město nebrání. „O ceně jsme se nebavili, záleží na tom, jak dopadne statický posudek,“ přiblížil Josef Kopecký. Podle místostarosty není vyloučeno, že by město mohlo získat objekt bezúplatným převodem. Finanční prostředky na odkup ani na případnou rekonstrukci radnice vyčleněné nemá. Zastupitelé by museli souhlasit s rozpočtovou změnou.

O vile a architektovi
Funkcionalistická vila pro odborného učitele Miroslava Zedníka a jeho manželku Jarmilu byla postavena v letech 1928 až 1929 podle projektu architekta Vojtěcha Vanického. Na subtilní stavbě soukromého charakteru je uplatněn pro autora netypický bílý purismus. Manželé Zedníkovi, kteří se do České Třebové přestěhovali z nedaleké Sloupnice, se rozhodli pro Vanického projekt poté, co ustoupili od tradičnějšího návrhu místního stavitele Františka Holečka. Vojtěch Vanický pocházel z Horní Sloupnice. V roce, kdy začal projektovat Zedníkovu vilu, mu bylo třicet let. V první polovině 20. let studoval na pražské Akademii výtvarných umění na architektonické speciálce u Jana Kotěry a Josefa Gočára. V letech 1925 až 1930 pracoval v Gočárově ateliéru. V České Třebové projektoval ještě městský bytový dům (Červeňák) a chlapeckou školu.