O tom se mohou přesvědčit všichni návštěvníci Výstavy výtvarných prací studentů, jež byla otevřena 13. května 2014 ve 14.20 ve druhém patře budovy školy. Výtvory vystavené na panelech nevznikly přímo během výuky, ale až při samostatné práci doma.
O slavnostní zahájení též v uměleckém duchu se postaral výběr studentů druhého ročníku, který si pro publikum připravil zpracování dvou písní – jedné africké rytmické, druhé klasické popové.  Po několika úvodních a zároveň děkovných slovech paní profesorky Motlové a pana ředitele Hoffmanna byla výstava zahájena a pomyslná páska přestřižena.
Letošní rok své práce vystavuje celkem patnáct studentů z osmi tříd. Nejhojněji jsou zastoupeny kresby a fotografie, prohlédnout si můžete například snímky krajin, kreslené portréty známých osobností a mnoho dalšího.
„Výstava podporuje ve studentech touhu ukázat to, čím se zabývají se svém volném čase a co všechno umí. Vystavené fotky a obrazy také vytvářejí příjemnou atmosféru a člověk se o mnoho radši prochází po chodbách naší školy," chválí si výstavu Jiří Procházka z třídy 6.B.
Oficiální termín ukončení není pevně stanoven, avšak s návštěvou rozhodně neváhejte.
Markéta Popelářová, 6. B