„Díky nadačnímu fondu se nám postupně daří obnovovat technologie, na které bychom patrně z vlastních prostředků nedosáhli. Je pro mne velmi důležité, že úspěšní podnikatelé vnímají nemocnici jako součást města a celého regionu a snaží se ji tímto způsobem podporovat. Je mým přáním, aby podobné fondy se zapojením společensky odpovědných podniků v daném místě fungovaly také v ostatních nemocnicích v našem kraji,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také připomněl, že díky obnově technologií se daří vyřazený, ale stále funkční materiál nabízet do zdravotnických zařízení na Zakarpatí.

Nadační fond „S námi je tu lépe!“ byl založen roku 2013 a slouží k podpoře projektů vedoucích ke zvýšení kvality a bezpečnosti poskytované péče a ke zlepšení prostředí pro pacienty nemocnice. Šek z rukou generálního ředitele společnosti Rieter CZ Jana Lustyka převzali předseda dozorčí rady Nemocnice Pardubického kraje a primář ORL nemocnice v Ústí nad Orlicí Josef Hájek a hejtman Martin Netolický.