Kolik životů muselo být položeno, abychom po staletích získali samostatnost? Historikové to mají jistě dobře spočítáno, ale my současníci na jejich oběti často zapomínáme. Naši pozornost v posledních desetiletích dostává jen datum ukončení druhé světové války. Tradice vzdávání holdu obětem prvního obrovského masakru zůstává často v zapomnění. A to i přes skutečnost, že jejich jména jsou na věčnou paměť vytesána v kameni, k tomu účelu postavených pomníků.Dobrovolní hasiči v Dolní Dobrouči, inspirováni příkladem jiných, se v letošním roce připojí k tzv. „Říčanské výzvě" a v pondělí, ve výroční den vzniku republiky, nechají ve 21 hodin na 10 minut nad Dolní Dobroučí rozeznít zvony. Přihlásíme se tím k odkazu našich otců a dědů, kteří za nás, za naši svobodu, obětovali to nejcennější, co měli, svůj život.

Na hradě v Roveretu bylo podepsáno mezi Itálií a Rakousko-Uherskem příměří v roce 1918. A právě v Roveretu je tradicí, že 28. října v devět hodin večer se dvěma sty údery na zvon připomíná výhradně památka padlých českých bojovníků. Zvon je umístěn na roveretském hradě a na paměť všech trpících matek byl pokřtěn Maria dolens (Matka trpící)

Dolní Dobrouč spojuje s lidmi Rovereta (Itálie) dlouholeté přátelství. Chceme tímto aktem ještě více prohloubit naše přátelství a všem dát najevo, že na oběti našich předků nezapomínáme. Zároveň i přání, aby se toto první zvonění stalo v Dolní Dobrouči opravdovou tradicí.

Pavel Matějíček, jednatel SDH Dolní Dobrouč

Parametry zvonu v Roveretu: Roveretský zvon patří k největším na světě, jeho výška je 3,36 m, průměr 3,21 m, váha 22,6 tun. Je zavěšen na mohutné kovové konstrukci, zapuštěné do betonového podkladu, ohraničen ozdobným plůtkem a obklopen stožáry s vlajkami národů, které po boku Itálie bojovaly za svobodu.

Dobrovolní hasiči z Dolní Dobrouče.

Dobrovolní hasiči z Dolní Dobrouče.