Cestování přes železniční uzel bude od září komfortnější, město 15. září otevře nový dopravní terminál. Pozadu nezůstávají ani České dráhy, které tento týden zahájily rekonstrukci prvního nástupiště.

„Pro cestující veřejnost to znamená, že první nástupiště je na šedesát dní úplně vyloučeno z provozu. Přístup na ostatní nástupiště je přes hlavní vchod a vchodem pro imobilní cestující v přednádražním prostoru, což umožnilo město,“ doplnil přednosta Zdeněk Kudrna. Rekonstrukce prvního nástupiště bude obnášet nový povrch ze zámkové dlažby, opravu střechy, takzvané „vlaštovky“, a fasády. Z technických důvodů se nástupiště nebude zvyšovat na evropskou normu – 550 milimetrů nad temenem kolejnice. Tu splňuje druhé nástupiště, které bylo rekonstruováno před pár lety.

Komfort cestujících se sice zvýší, Českotřebováci a celý spádový region by však spíš uvítali dostatek navazujících spojů. „Kromě dvou nočních vlaků by tu všechny ostatní měly zastavovat, ale nezastavují a nikdo není schopný mi vysvětlit proč,“ neskrývá své rozčarování nad návrhem nového jízdního řádu starosta Jaroslav Zedník. Město proto nechce spoléhat jen na České dráhy a od příštího podzimu vyjednalo zastavování rychlovlaků provozovaných společností Regio Jet, dceřinou společností Student Agency. Jak starosta naznačil, společnost by si v Třebové mohla zřídit obchodní místo.