„Nezateplené půdní prostory v DPS zvyšovaly provozní náklady na energie. Několik let proto město zvažovalo využití prostoru pro půdní vestavbu bytů, čímž by vyřešilo i zateplení střechy. Podmínkou investičního záměru bylo získání dotace na výstavbu dvou podporovaných bytů od ministerstva, což se v loňském roce podařilo," vysvětluje starosta Petr Fiala důvody, proč se město pustilo do půdní vestavby.

Výstavbou těchto dvou bytových jednotek se rozšířila nabídka služeb Domu s pečovatelskou službou. „Jeden ze současných bytů nebude po jeho uvolnění obsazen a bude sloužit pro odlehčovací službu, třeba na krátkodobé pobyty seniorů," nastiňuje radní pro sociální věci Iva Janoušková využití sociálního bydlení pro osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu. V přirozeném domácím prostředí o seniory většinou pečují jejich příbuzní. Odlehčovací služba přichází na řadu v momentě, když si potřebuje rodina odpočinout nebo jet například na dovolenou.

V Domě s pečovatelkou službou je 43 nájemních bytů. Sociální zařízení města poskytuje seniorům takové služby, aby si udrželi co nejdelší dobu nezávislost na pomoci druhých. Objednat si mohou služby dle svého uvážení, například požádat o doprovod k lékaři, o dovoz oběda nebo o vyprání prádla.
(mag)