Každý měsíc se nadšenci ze sdružení scházejí při pravidelných brigádách. Jedna z nich se uskuteční v sobotu. Vítáni jsou i noví dobrovolníci. Pokud se chtějí brigády zúčastnit, mohou přijít, nejlépe s vlastním nářadím v sobotu v 9 hodin do altánu na brandýském náměstí.

Nadcházející víkend bude vyčleněn i pro prohlídky hradu s odborným výkladem průvodce, které sdružení nabízí jako novinku letošní sezony. Příspěvky návštěvníků by měly napomoci k finančnímu zajištění koncepce záchrany brandýského hradu. Termíny prohlídek byly stanoveny až do konce turistické sezony. Výklad je zaměřený na historii hradu a jednotlivých rodů, které hrad vlastnily, i na torzální architekturu. Zájemci se mohou seznámit i s projekty směřujícími k záchraně hradu.

Prohlídky jsou pojímány i jako určitá osvěta, jak se mají návštěvníci hradních zřícenin v těchto objektech chovat, aby nedošlo k újmě na jejich zdraví ani na památce. Prohlídky hradu se uskuteční v sobotu a neděli každou půlhodinu od 9 do 15 hodin, místo setkání bude označeno na modré turistické cestě, která vychází z náměstí kolem radnice na hradní kopec. Další termín byl stanoven na 19. září.

(miš)