Pro návštěvníky je domov připravil v rámci 3. ročníku celorepublikové akce Týden sociálních služeb. Tuto akci pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb, asociace sdružující organizace poskytující sociální služby více než 700 000 uživatelů. Pro návštěvníky domova je po oba dny připraven mezi 9. a 16. hodinou bohatý program.
Ředitel domova Luděk Grätz k nabídce říká: „Kromě prohlídky všech oddělení a chráněných dílen jsme si nachystali v dopoledních hodinách speciální program pro děti ze základních škol. Budou si moci vyzkoušet tancování a zpívání s našimi zájmovými kroužky a své znalosti z oblasti biologie si ověří v malém kvízu o našem Arboretu.“
Návštěvníci se mohou dále těšit na prohlídku snoezelenu, centra pro rozvoj smyslového vnímání plného barev, zvuků a vůní, promítání filmů, které vznikly v centru pro filmovou tvorbu a chráněné dílny, kde se vyrábí keramika, svíčky, malují obrazy, tkají koberce, pěstuje zelenina a mnoho dalšího. Všechny tyto výrobky bude možné si v rámci akce zakoupit. „V loňském roce jsme na Dnech otevřených dveří přivítali přes sto návštěvníků, letos očekáváme vzhledem ke zvýšení zájmu škol větší počet návštěvníků. Početnější skupiny prosíme, aby se předem objednaly e-mailem na info@uspza.cz nebo telefonicky na 604 846 410,“ dodává Grätz. (gr)