„V praxi se ukázalo, že potřebujeme mít v kraji pobytovou službu pro hendikepované děti s dlouhodobě náročným a z povahy jejich poruchy často agresivním chováním. Ty vyžadují víc soukromí, individuální přístup a také zajištění intenzivní podpory ze strany vyškoleného personálu. Zatím tu počítáme s pěti místy pro stálý pobyt a s jedním místem pro odlehčovací službu," vysvětlil radní Pardubického kraje pro sociální péči Pavel Šotola.

Nová služba je určena osobám od sedmi do šestadvaceti let s mentálním nebo kombinovaným postižením. „Má jim přinést odbornou podporu v překonávání jejich hendikepu a umožnit jim vést důstojný a z jejich pohledu spokojený život v podmínkách, které jim budou vyhovovat," řekl ředitel domova Luděk Grätz. Odlehčovací služba zase pomůže rodinám, které mají takové dítě ve stálé péči a potřebují si odpočinout a nabrat síly.