V Doksech má totiž firmu na demontáž starých konstrukcí a působí na značném území republiky. Jeho profesní pozornosti proto neuniklo zřícení střechy nové sportovní haly v České Třebové.

Když chtěl znovu na stránkách Profistavu Litomyšl studovat časosběrné video ze stavby, zjistil, že zmizelo. Po prostudování videa na YouTube Deníku poskytl svůj odborný názor. Je přesvědčený, že chyba byla v konstrukci dřevěných vazníků.

Firma Jiřího Zoubka pracuje pro různé stavební společnosti, které většinou nemají specialisty na demontáž starých konstrukcí. „V minulosti jsem likvidoval následky zřícené střechy Penny Market v České Lípě, zde byly také dřevěné vazníky, ale jiné konstrukce. Vazníky byly spočítané správně, ale chybně namontované stavební firmou. Také jsem osobně zažil pád střechy haly v Dřevařských závodech Bělá pod Bezdězem. Tato střecha spadla kvůli špatným základům budovy," říká z vlastní zkušenosti technik. Od smrti ho tehdy dělil jen malý kousek. Ke zřícení došlo ve chvíli, kdy stavaři přešli do vedlejšího objektu. „Při zřícení došlo k vytlačení vzduchu z haly otevřenými vraty a byl to proud, že nás to svalilo na zem," vzpomíná.

Podobné štěstí mělo na osm desítek sportovců, kteří v sobotu stihli utéct před bortící se střechou nové sportovní haly v České Třebové.
Jiří Zoubek za hlavní příčinu havárie považuje chybnou konstrukci vazníků samotných. „Lepené trámy praskly v místech spojů příhradových prvků vlivem zmenšeného průřezu trámu," říká a své tvrzení ještě zjednodušeně vysvětluje: „Zmenšený průřez trámu znamená, že je v něm otvor, do kterého je zasunutý jiný, menší šikmý trámek, který tvoří takzvanou příhradovinu. Všechno je to slepené a sešroubované, ale materiál hlavního trámu je každopádně narušen. Pro zabezpečení dostatečného průřezu by musel být vazník už tak obrovský, že by se zřítil vlastní vahou. U ocelového vazníku je spoj vytvořen svařením a tento konstrukční problém tam nevznikne.

Kritizuje také zvolený způsob uložení vazníku na zeď: „Při tomto způsobu je dřevo namáháno na tah, což u oceli není problém, ale u dřeva ano."