Cyklostezka z Bezpráví do Chocně bude otevřena v září. Na údržbu a úklid stezek byl zřízen fond údržby.

Výstavbou cyklostezek ovšem regionu práce nekončí. Cyklostezky je nutné pravidelně čistit a uklízet, udržovat odpočívadla, altány, mapové tabule a další. Region vynakládá na údržbu téměř 400 tisíc korun ročně. Přesto uživatelé často poukazují na drobný nepořádek na cestách, například na napadané listí, větve ze stromů po vichřicích, písek a bláto po deštích, případně odpadky po neukázněných návštěvnících.

Z tohoto důvodu byl v letošním roce založen Fond na údržbu cyklostezek. Fond údržby je příležitostí pro příznivce cyklostezek a regionu něco změnit. Přispět do něj znamená čistší povrch, lepší požitek z jízdy, ale i větší bezpečnost. Své příspěvky mohou zájemci zasílat na číslo účtu: 86–0141270207/0100, variabilní symbol: 0079. Jména dárců budou zveřejněna na internetových stránkách regionu. Získané prostředky budou využity na častější zametání cyklostezek a služby cestáře.

Nové i již vybudované cyklostezky a život na nich se staly námětem fotografické soutěže. Snímky z jízd na stezkách s rodinou nebo přáteli mohou soutěžící posílat do konce letošního září na e-mail foto@ohgs.cz do fotografické soutěže „Život na cyklostezkách“. Pokud vás nové aktivity Regionu Orlicko–Třebovsko zaujaly, podrobnější informace o fondu údržby a fotografické soutěži najdete na internetových stránkách www.orlickotrebovsko.cz.

(tz, re)