Kromě vozidla radnice nakoupila také 8 kontejnerů za více než tři sta tisíc korun. Kontejnery městu předala dodavatelská firma. Starosta Petr Řehák připomněl, že na svážení bioodpadu je vše připraveno: „Už jsme určili termíny i stanoviště. S ohledem na počasí můžeme v klidu začít svážet už od března."
Město na nákup nákladního auta vyhlásilo výběrové řízení a podařilo se mu získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí, která zakázku umožnila financovat.
Tajemník městského úřadu Jaromír Šebetka informoval, že nyní už ve městě bude kompletně zajištěn sběr všech skupin odpadu. „Třídění bioodpadu sice od letošního dubna ukládá vyhláška, ale my bychom ho realizovali, i kdyby ji poslanci nakonec neschválili," vysvětlil.
Vytříděný bioodpad bude svážen do kompostárny ve Slatině u Vysokého Mýta, se kterou má město uzavřenou smlouvu. Ta odpad dál zpracovává na hnojiva pro údržbu zeleně. „O zřízení vlastní kompostárny neuvažujeme, protože jsme malá obec, nebylo by to moudré řešení," uzavřel Jaromír Šebetka.