„Obousměrné komunikace nesplňují šířkovou normu pro možnost podélného stání. Parkování je dopravním přestupkem, který je dlouhodobě tolerován jak ze strany Policie ČR, tak i města. Na situaci a nevhodnost tolerance je opakovaně upozorňováno ze strany některých obyvatel sídliště,“ vysvětluje starosta Petr Hájek.

Radnice se proto rozhodla, že to změní a z některých obousměrných ulic udělá jednosměrné. „Po dohodě s Dopravním inspektorátem se jako nejvhodnější řešení vyhodnotilo zjednosměrnění těchto ulic za účelem legalizace parkování,“ upřesnil starosta Hájek.

Části obyvatel sídliště se ale plán radnice nelíbí. Před pár dny přistál zastupitelům města v mailových schránkách otevřený dopis, který rozhodnutí města kritizuje. Jeho autor František Tejkl poukazuje na to, že zamýšlená dopravní změna bude mít negativní vliv na provoz v Polské ulici.

Legalizace dopravy pod okny základní školy

Podle autora otevřeného dopisu dojde současně se zjednosměrněním sídliště k legalizaci veškeré dopravy přímo pod okny základní školy, která v Polské ulici stojí. Prozatím je vjezd omezený dopravním značením. Projet kolem školy mohou pouze návštěvníci bazénu. Navrhované řešení ale počítá s tím, že se zákazová značka posune o sto metrů dál až za odbočku do Korábovy ulice. „Veškerá doprava, návštěvníci bazénu, zásobování bazénu a školy, obyvatelé Polské, bude muset zajíždět dále do sídliště, zatěžovat kritičtější místa a hlavně všichni musí jet kolem základní školy,“ říká František Tejkl.

Dopravně urbanistické řešení ve slepé ulici, která je jedinou příjezdovou komunikací k městskému bazénu, bylo předmětem protestů obyvatel města v uplynulých třech letech už několikrát. „Co mě tedy zaráží nejvíc je, proč se dlouhodobé záměry musí řešit v nouzovém stavu, kdy není možné uskutečnit veřejnou diskusi. Vyzývám vás, abyste dostál heslu Sliby plníme a aby před realizací záměru bylo uspořádáno slíbené projednání s veřejností,“ apeluje na starostu František Tejkl.

„Otevřený dopis mě trošku překvapil, ale v žádném případě to nezpochybňuji. Na to, proč město realizuje záměr bez toho, aby ho představilo veřejnosti, je jednoduchá odpověď. Jestliže chceme, aby se opatření realizovalo v letních měsících, tak musíme zrealizovat změnu dopravního značení v průběhu června. Aby byla účinná od července a přes letní měsíce se dostala mezi občany pod kůži,“ vysvětloval v pondělí na zastupitelstvu starosta Hájek. Současně připomněl, že dopravní situace na největším orlickoústeckém sídlišti je nadále neudržitelná.