Jeho členy budou lidé, kteří před nástupem do důchodu dlouhá léta pracovali v silničním hospodářství. „Jsou to lidé, kteří toho 
v silničním hospodářství mnoho odpracovali a kterých bychom si měli vážit. 
I proto vznikl klub, jehož posláním je vyjadřovat se 
k dopravě v kraji. K věcem aktuálním i budoucím, podávat návrhy a připomínkovat a komentovat aktuální dění," informoval Deník ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Klub seniorů si také zvolil pětičlenné prezidium, ve kterém jsou zastoupeny všechny okresy Pardubického kraje. Okres Pardubice reprezentuje Jan Poláček, Chrudimsko Jiří Kapoun, Svitavsko Jan Rektořík a Orlickoústecko Slávek Fencl. V prezidiu bude zasedat také jedna žena. Tou je Alena Mašíková.

Prezidium si také zvolilo prezidenta klubu. Stal se jím Slávek Fencl.

(kk)