V kulturním programu vystoupí s pořadem Vivat Carolus Quartus Alfréd Strejček a Štěpán Rak a dále Big band Chrudim za řízení Martina Profouse.
Růžový palouček je kulturní památka našeho kraje, místo opředené mnoha pověstmi a legendami.

Stalo se nejen symbolem utrpení a obětí z nuceného opuštění vlasti pro víru a přesvědčení, ať náboženské, národní, nebo politické, ale i místem naděje ve vítězství pravdy a šťastné budoucnosti národa. Růžový palouček byl v minulosti dějištěm velkých národních slavností. Na každoročních shromážděních promlouvali přední duchovní a národní vůdcové tehdejší doby, jako byl Alois Jirásek. Tato tradice byla přerušena nacistickou okupací a potom příchodem komunistického režimu. Spolek přátel Růžového paloučku byl obnoven v roce 1990.