Děti i dospělí soutěžili, vládla příjemná atmosféra, kterou umocnil i koncert dechového orchestru místní základní umělecké školy. Početný zástup lidí byl také u stánku s předplatným Deníku, řada z nich si koupila aktuální vydání nebo využila možnosti krátkodobého předplatného.

Mezi účastníky Prima Dne s Deníkem přišel i choceňský starosta Miroslav Kučera, který byl připraven odpovídat na dotazy týkající se problémů ve městě.

Diskuze se nakonec stočila na připravovaná protipovodňová opatření, jejichž výstavba má začít v létě. Na dotaz jednoho z iniciátorů petice, kteří mají mj. připomínky k budování protipovodňových hrází, odpověděl otevřeně: „Protipovodňová opatření se plánují od roku 1997, kdy město postihla největší povodeň, intenzivně se na nich pracuje od roku 2003. Proběhly stovky jednání a byla možnost se ke všemu vyjádřit. Líčit připravovaná opatření jako jakési zdi podobné protihlukovým, je hodně nadnesené, tak to není. Samozřejmě máte možnost se kdykoli přijít zeptat, budete informováni. Teď už se opravdu můžete jen seznámit s tím, jak vše bude vypadat, ke změně už ale nemůže dojít. Je to výsledek několikaleté práce, kterou jste měli možnost sledovat. Je mi líto, že jste toho nevyužili, říkám to takhle otevřeně. Garanci nad vším si vzal pan architekt Mužík, choceňský rodák, a já nevím, co jsme pro to mohli udělat víc.“

Současného starostu podpořil v diskuzi také jeho předchůdce Jan Čulík, který vyslovil přesvědčení, že projekt protipovodňových opatření v Chocni má garanci nejvyšší kvality a ochrání město před stoletými vodami.