Až zima přijde i do nižších poloh, údržba komunikací a chodníků se rozjede podle schválených plánů zimní údržby.
Zveřejněné jsou na webových stránkách měst a mimo jiné přesně určují, za co kdo odpovídá a které lokality a v jakých časech musí být sjízdné či schůdné. Některé plány obsahují i telefonní kontakty na pracovníky zodpovědné za stav komunikací a chodníků. „Schválený plán zimní údržby kopíruje roky předcházející, nebyl důvod, aby se dělaly změny,“ říká o dokumentu schváleném radou města ústecký starosta Petr Hájek. Po zkušenostech z minulé zimy se například nebude udržovat cesta k chatové osadě Amerika, kde byl opakovaně problém s uvízlou technikou. „Chceme využít i veřejné služby, jejíž činnost je už v Ústí nad Orlicí vidět.V zimním období by tito lidé mohli pomoct s úklidem sněhu zejména v hůře přístupných lokalitách, kam mechanizace stěží zajede, nebo když nastane kalamita,“ dodal Petr Hájek. Zmíněnou lokalitou je třeba schodiště do místní části Oldřichovice, i když nepatří mezi místa, která musí být pravidelně v zimě udržována. „Řekli jsme si, že právě na takové cesty, které jsou hojně využívané jako určité zkratky pro pěší, budeme vysílat pracovníky veřejné služby,“ dodal ústecký starosta. Celková délka udržovaných chodníků se v Ústí nad Orlicí zvýšila na zhruba 20 kilometrů.
Operační plán zimní údržby aktualizoval před nadcházející sezonou i Žamberk. Rozšířen byl o nové ulice, například pěší zónu nebo lokalitu s novou bytovou výstavbou. „Počítáme s nasazením stejného objemu techniky jako v loňském roce, dále máme nasmlouvány i externisty, majitele čtyřkolek nebo bagrů, kteří mohou přidat pluh ke svým zařízením, aby nám v případě kalamity byli schopni pomoct,“ uvedl starosta Žamberka Jiří Dytrt. Jak dodal, ve městě není komunikace, která by v zimě – dle schváleného harmonogramu – nebyla udržována.
V Lanškrouně operační plán zimní údržby schvalovala rada města na začátku prosince. „Zásadním způsobem se neměnil, neboť zkušenosti z předešlého období ukázaly, že je navržen dobře,“ konstatoval jednatel lanš- krounských technických služeb a radní Martin Roller a dodal: „Došlo pouze k upřesnění a doplnění několika lokalit, které dosud nebyly v plánu zahrnuty, a také ke změně kontaktních údajů.“
Když je zima příliš „vydatná“, městu vypomáhají svojí technikou místní soukromé firmy. „Technické služby využívají při zimní údržbě města služeb několika soukromých subjektů. Tento fakt je zanesen i v plánu zimní údržby a je smluvně ošetřen. Pro případ kalamitních situací se dále počítá s využitím další dostupné techniky,“ dodal Martin Roller.