Dohromady je tak ve městě instalováno devět kamerových bodů, nad kterými dohlíží městská i státní policie. Obrazový záznam z kamer je několik dnů uchováván. „Na další etapu rozšiřování kamerového systému města v letošním roce přispěly firmy, kterým záleží na bezpečnosti ve městě, kde podnikají. Díky vstřícnosti podnikatelů a živnostníků se podařilo takto nashromáždit částku 136 500 korun," informoval starosta Petr Fiala a dodal, že město ze svého rozpočtu přispělo na instalaci nových kamerových bodů částkou zhruba 250 tisíc korun.