Česko-polský projekt Singletrack Glacensis je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce. Kromě dobrovolného svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko, který je nositelem projektu, spolupracují na jeho realizaci Česká Třebová, Bystrzyca Klodzka a Zdobnice, kde vznikne deset kilometrů singletracků nižší a střední obtížnosti, zábavný pump-track a cvičný trail pro děti.

Na Pekláku by mělo být hotovo v červnu příštího roku. Celkové náklady dosahují 1,55 milionů eur, 85 procent je hrazeno z evropských peněz, deset procent přispějí ze svých rozpočtů obce zapojené do projektu a pět procent státní rozpočet. Výdaje Regionu Orlicko – Třebovsko představují 685 tisíc eur.

„Partneři dále musí krýt z vlastních zdrojů nezpůsobilé výdaje, které byly ke konci loňského roku předpokládány ve výši 50 tisíc eur,“ upřesňuje vedoucí odboru rozvoje města a investic českotřebovského městského úřadu Karel Švercl. Zakázku za 13 milionů na vybudování singletracků na Pekláku vysoutěžila litomyšlská firma Profistav.

Projekt navazuje na neúspěšnou žádost o dotaci z roku 2016, ve které bylo zapojeno celkem 13 českých a polských partnerů. Města Ústí nad Orlicí a Choceň se do nové výzvy nezapojila. V loňském roce se k projektu naopak připojila Moravská Třebová, která patřila k původním partnerům. „Konečná síť Singletrack Glacensis bude do roku 2022 opravdu velmi obsáhlá a území bude představovat významně atraktivní nabídku bikerům v rámci střední Evropy,“ dodává Karel Švercl.