Vítáni budou žáci, jejich rodiče i široká veřejnost. „Na této přehlídce mohou získat podrobné informace o možnostech uplatnění technických profesí na trhu práce a také o možnostech studia v příslušných vzdělávacích oborech. Pro zájemce budou poskytovány informace o rekvalifikačních kurzech a celoživotním vzdělávání," zvou organizátoři. Přehlídky, která se uskuteční 26. ledna od 10 do 19 hodin v ústeckém Kulturním domě, se zúčastní zástupci zaměstnavatelů i škol.