Sdružení obcí Orlicko připravuje „papírově" dvě cyklostezky, a to z Letohradu přes Šedivec a Nekoř do Pastvin, druhou ze Žamberka do Pastvin. Hotové projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení by mohly být na světě v příštím roce. „Prioritní z hlediska zvýšení bezpečnosti cyklistů je určitě trasa z Letohradu na Šedivec a přejezd přes silnici I/11, to je úsek, který je velice nebezpečný," dodává manažer Sdružení obcí Orlicko Antonín Fiala. Když se projekty nezadrhnou při rozplétání majetkoprávních vztahů nebo kvůli financím, otevření těchto cyklostezek vidí jako reálné nejdřív v roce 2017.

Znovu se také obnovují jednání o budování cyklostezky z Letohradu přes Jablonné nad Orlicí do Králík. Ochotu se zapojit projevily i Verměřovice. „I tento záměr by se měl pohnout kupředu. Budeme jednat o podrobnostech, například zda by se cyklostezka dělala celá, a pokud po částech, tak po kterých," dodal Antonín Fiala. V okrese se mluví i o dalších záměrech, které by potěšily cyklisty, například o propojení Žamberka s Kunvaldem a Rokytnicí cyklostezkou vedoucí krajinou kolem Rokytenky nebo o propojení Žamberka s Dlouhoňovicemi, Písečnou a cyklostezkou Letohrad Ústí nad Orlicí.

Stranou zájmu nemají zůstat ani cyklisté na Lanš- krounsku. Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko ve výběrovém řízení již určil dodavatele projektové dokumentace k cyklostezkám Lanškroun Sázava a Lanškroun Žichlínek. „Předpokládáme, že v prvé polovině roku 2015 bude na obě cyklostezky vydané stavební povolení," uvedl manažer svazku. V případě již několik let připravované cyklostezky Rudoltice Třebovice svazek jedná o bezúplatném převodu pozemků bývalého drážního tělesa v katastru Damníkova, nabídku SŽDC na jejich odkoupení za víc než milion korun odmítl.

Propojit stávající cyklostezky se chystá Letohrad, dotaci na přípravu projektu získal z evropských fondů. Projekt má být hotov letos na podzim. Cyklostezky od Ústí a Žamberka mají být propojeny intravilánem města, pracovat se bude také na propojení směrem na Šedivec a další důležitá místa ve městě, jako jsou nádraží, náměstí, sídliště Spořilov nebo Tvrz Orlice. „Cílem je co možná nejbezpečněji provést cyklisty naším městem. Budoucí cyklostezky by zde neměly sloužit jen jako tranzit, ale také místním k bezpečné dopravě. Předpokládám, že nové unijní fondy budou tuto ekologickou dopravu významně podporovat, tedy vlastní výstavbu do roku 2018," uvedl letohradský starosta Petr Fiala.