Na nevyužitém svahu pod základní školou vzniklo nové arboretum s venkovní učebnou, která bude určena především žákům 2. stupně, nicméně využívána bude i žáky 1. stupně k výuce prvouky, přírodovědy a vlastivědy. „Nová venkovní učebna nám přinese mnoho možností využití nejen pro předměty přírodních věd, pracovních činností žáků 2. stupně, ale i pro výuku předmětů 1. stupně, pro děti školní družiny a různých zájmových kroužků. Vznikl nový prostor, který se také může stát jakousi zónou klidu např. pro čtenářské dílny apod. Z nevzhledného nevyužitého břehu se stalo prostředí vhodné i pro chvilky spočinutí a relaxace, které si ale musíme hýčkat a udržovat, což bude nás i žáky stát nemalé úsilí. Určitě se nemýlím, když řeknu, že žáci jako první ocení zkrácení si cesty do školy i ze školy díky nově vzniklému schodišti,“ říká ředitelka ZŠ A. Jiráska Monika Dušková.

Venkovní zastřešený dvoupodlažní výukový prostor na půdoryse 6x6 metrů je konstruován z masivního dřeva a doplněn zasklením. V horním podlaží se nachází učebna, spodní podlaží bude sloužit pro ukládání nářadí a učebních pomůcek. Pozemek je rozčleněn do pěti terasovitých úrovní, kde každý blok je o 90 cm výše oproti tomu nižšímu. Díky tomuto řešení vzniklo 90 m2 dobře obdělávatelné zahradní plochy. Výsledkem je kaskádovitě uspořádaná zahrada, přístupná dvojicí schodišť. Jedno z nich, východní, je vybaveno schodišťovým výtahem pro vozíčkáře. Autorem návrhu řešení je MgA. Přemysl Kokeš.

„Z celkové částky 6,6 milionu na vybudování venkovní odborné učebny činila 4,4 milionu korun dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, prostřednictvím Místní akční skupiny Lanškrounsko" uvedl k financování radní Hynek Brýdl a řekl: „Jsem rád, že město podporuje investice do školských zařízení. Přestože šlo o složitou stavbu v centru města, tak proběhla bez problémů a víceprací nad rámec vysoutěžené ceny."