„Z rozhodujících věcí zbývá prakticky uzavření všech klíčových částí. Pro nás nejbližší postupový termín je uzavření železniční části, tedy přeložka na novou dopravní trať, ke které dojde v srpnu letošního roku," uvedl po pondělním kontrolním dni na stavbě ředitel Stavební správy východ SŽDC Václav John. Vlaky by pak měly opět zastavovat ve stanici Ústí nad Orlicí. Cestujícím bude sloužit nová odbavovací hala.
Uprostřed kolejiště zůstává stát historická nádražní budova, která byla prohlášena kulturní památkou. Měla by být postupně opravena. To by uvítalo ústecké občanské sdružení Spousti, které nedávno vyzvalo zainteresované instituce k řešení situace. „Pokud dnes nedonutíme zmíněné instituce pragmaticky řešit aktuální situaci, nebudeme mít ani nádražní budovu, ani kulturní památku, ani dobré jméno a navíc nás to všechny bude stát opět o poznání více finančních prostředků," uvedli členové sdružení. Toho, že „stará dáma" zů-stane po dokončení stavby neopravená a Ústí pro ostudu, se obával i ústecký starosta Petr Hájek. „Stanovil se časový harmonogram a budeme chtít, aby se postupně realizoval. Příslib, že by se budova měla opravit, minimálně co se týče opláštění, padl. Uvidíme, jak se budou jednání vyvíjet dál," uvedl.

V polovině března byla zahájena rekonstrukce liché skupiny kolejí, pro železniční provoz zůstává sudá skupina. Všechny osobní vlaky a některé rychlíky nyní zastavují pouze na zastávce Ústí nad Orlicí město. Provoz na Letohrad je zcela nahrazen autobusy.
Stavbaři teď rekonstruují železniční spodek a svršek liché kolejové skupiny, kanalizaci a druhou polovinu mostu v Kerharticích. Staví se kabelovod, podchod pro pěší, první a druhé ostrovní nástupiště a trakční vedení. Letos se bude také bourat stávající pěti-
klenbový most, odtěží se část náspu a vysadí nová zeleň ve stanici. Proplacena je zatím polovina celkových nákladů.
Většina přeložky by měla být hotova na podzim. Podle Johna se sice stavba přesně nedrží harmonogramu, původní termíny dopravních výluk ale budou splněny, aby neměly dopad na cestující. Modernizace železničního uzlu, který leží na hlavním koridoru z Prahy na Moravu, umožní průjezd vlaků rychlostí až 160 kilometrů v hodině.