Návštěva dvou bezesporu vzácných hostů je dalším dílčím úspěchem sdružení Nádraží nedáme!, v jehož čele stojí mediálně známý aktivista Martin Kadrman a které usiluje o zachování a smysluplné využívání historické budovy nádraží.
Podle informací, které včera Orlický deník získal, se ovšem na ministry chtějí obrátit také iniciátoři petice za „Urychlení stavby nádraží v Ústí nad Orlicí“, jimiž jsou členové osadního výboru v Kerharticích, okrajové části bývalého okresního města, která s areálem nádraží bezprostředně sousedí. Petice je v podstatě první zásadní iniciativou nového osadního výboru v Kerharticích. Ten byl zvolen 14. února na zasedání ústeckého městského zastupitelstva. Tvo〜ří ho sedm členů, předsedou je Daniel Rössler, který také Orlickému deníku k petici sdělil další podrobnosti. „Jde nám především o bezpečnost na nádraží a urychlení výstavby bezbariérových komunikací mezi Kerharticemi a Ústím,“ zdůraznil. Jak dodal, je přesvědčen o tom, že petice bude mít ohlas nejen v Kerharticích. „Cítíme podporu místních lidí, věříme ale, že získáme sympatizanty také zvenčí. Času nemáme mnoho, přesto odhadujeme, že bychom mohli shromáždit stovky podpisů. V tuto chvíli tiskneme petiční archy a připravujeme i webové hlasování. To by mělo být spuštěno v horizontu příštích hodin, maximálně dnů,“ upřesnil.
Otevřeně odpověděl také na otázku, jaký mají iniciátoři petice vztah k aktivistům sdružení Nádraží nedáme! i na problematiku zachování samotné historické budovy ústeckého nádraží: „Rozhodně nechceme jít do žádné konfrontace s tímto sdružením. Pokud ale povedou kroky tohoto sdružení k tomu, že bude zpožděna výstavba ne snad nádraží, ale hlavně schválených komunikací, budeme důrazně proti. Co se týká zachování budovy, naše názory se různí, v tom jednotní nejsme. Předmětem petice ovšem není osud a využití tohoto objektu, ale přestavba nádraží, bezpečnost cestujících a vybudování bezpečných komunikací.“
Informace k petici je možné v tuto chvíli nalézt na webu osadního výboru www.ov.kerhatice.com, zmíněné hlasování by podle Rösslerových slov mělo být spuštěno na www.petice.net/stavba-nadrazi-uo.