Jednotlivé projekty nyní soupeří o finanční podporu veřejnosti. Musí vybrat celkem alespoň 5000 korun, a to minimálně od pěti různých dárců. Podle výše částky, kterou projekty takto získají, bude rozdělen i finanční příspěvek od Ery, a to podle pravidla: Čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte.
Projekt, který veřejnost podpoří nejvíce, získá od Ery 50 tisíc korun, druhý v pořadí 40 tisíc korun, třetí 35 tisíc korun a čtvrtý projekt si odnese 25 tisíc korun. Výběr peněz od veřejnosti začal 13. října 
a skončí 6. ledna 2016.
Z našeho regionu vám nyní představíme dva projekty, druhé dva najdete v Deníku 16. prosince.

V Domově pod hradem Žampach, pobytovém zařízení sociálních služeb pro děti a dospělé osoby se zdravotním (rozumovým) postižením, mají sen – chovat domácí zvířata. V domově uprostřed přírody mají zvířata své přirozené místo. Radost, starost, péči i přátelství přinášejí klientům koně, oslík nebo psi. Nyní touží po ovcích kamerunských, proto usilují o podporu projektu Přístřeší – chlívek s výběhem pro chov domácích zvířat. „Chov domácích zvířat je významným zdrojem pro pracovní začlenění a zooterapii uživatelů služeb a současně zajišťuje integraci areálu Domova pod hradem do okolního společenského prostředí," vysvětluje přínos projektu ředitel domova Luděk Grätz.
Domov pod hradem Žampach by rád vybudoval chlév a výběh. 

Charitní ošetřovatelská služba a domácí hospicová péče je nejrozsáhlejší z desítky služeb, které Oblastní charita Ústí nad Orlicí v regionu provozuje. „Stále větší zájem o služby domácí péče klade velké nároky nejen na lidské zdroje, ale i na dopravní prostředky," říká Iva Marková. Proto Charita usiluje o podporu projektu Sestra v akci v autě, jehož cílem je pořídit nové auto. Čtyři desítky sester totiž denně vyjíždějí do domácností svých pacientů v pěti městech okresu a jejich okolí. Jedna sestra ošetří denně kolem 15 pacientů a její auto ujede až 70 km. Ročně vykonají zdravotní sestry 82 tisíc návštěv u 1600 pacientů a 120 hospicových pacientů doprovodí ke konci života.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí by ráda získala nový vůz pro své sestry. 

Na Pardubicku se o podporu dále ucházejí projekty: Vybavení učebny pro žáky ZŠ Na rovině v Lázních Bohdaneč a Hra jako součást podpory vývoje dětí se zdravotním postižením Střediska rané péče v Pardubicích.

S jednotlivými projekty se díky videomedailonkům mohou zájemci blíže seznámit na www.erapomaharegionum.cz. Zde můžete favorizované programy rovnou také podpořit.