Kde cestující nastoupí, je na nich, cílem můžou být Hanušovice nebo lze vystoupit třeba v Červeném Potoce a resortním minibusem vyrazit na Dolní Moravu. Navštívit lze i muzea a tvrze na Králicku. Zpět jede vlak ve 14.30 hodin z Hanušovic, historické vlaky pojedou až do konce září. Jízdné se platí dle tarifu Českých drah a k tomu jednorázový příspěvek 15 korun.