Již 24. ročník veletrhu se koná v pobytovém středisku ekologické výchovy v Pardubickém kraji. Zrekonstruovaný statek obvykle slouží k vícedenním pobytům s programem pro žáky základních a středních škol, momentálně je však místem celorepublikového setkání lektorů a příznivců ekologické výchovy. Ti zde mají možnost zúčastnit se nejrůznějších přednášek a diskuzí na témata související s ekovýchovou, terénních exkurzí či tvořivých dílen. Dále jsou v nabídce výukové programy, které jsou představené přesně tak, jak jsou prováděné s dětmi. První večer (akce se koná od 5. září) byla na program zařazena také noční strategická sci-fi hra. A ani o společenské aktivity není nouze.

Účastníci si zde mohou rozvinout své lektorské dovednosti, načerpat inspiraci, získat motivaci do další práce a samozřejmě také navázat nové kontakty a vzájemně si vyměnit své zkušenosti. Veletrh tak může být přínosem pro všechny, kteří se jakýmkoliv způsobem věnují ekologické výchově, práci s dětmi nebo se zajímají o přírodu a o to, jak jí pomáhat.