Výzbroj ČSLA byla špičkou v Evropě

Retroměstečko v Pardubicích představovalo divácky atraktivní setkání armádní poválečné techniky a jejího příslušenství, hasičů, záchranářů a bezpečnostních složek. Účastnila se řada kusů unikátních strojů, nechyběly různé atrakce, doplňkový program, gastronomické a zábavní centrum přizpůsobené charakteru Retroměstečka, ani průlety letadel. Nosné téma Retroměstečka v Pardubicích v Masarykových kasárnách představovalo setkání přátel, kteří svůj zájem zaměřují na techniku z období Československé lidové armády. Jak pravili pořadatelé akce: „…pokud pomineme temné stránky časů po invazi vojsk Varšavské smlouvy, normalizaci nebo zneužití moci tehdejší vládnoucí garniturou, byla výzbroj ČSLA na svou dobu špičkou nejen v Evropě. Z čistého hlediska zpracování a kvality jde dodnes o zajímavé téma…". Návštěvníci měli možnost si sami vyzkoušet, jaké to bylo s touto těžkou technikou pracovat. Vedle tanků, obrněných transportérů, pásové či kolové techniky mnoha provedení a určení, bylo Retroměstečko místem setkání legendárních třítunových vojenských speciálů československé výroby vozidel Praga V3S, letos už šedesátiletých. Díky sponzorům a nadšencům, kteří akci připravili, návštěvníci nemuseli platit vstupné. Měli k dispozici charitativní kasičky, kde mohli podpořit hned několik zajímavých projektů, mohli si tak vybrat pro jaký z nich se rozhodnou.

Do Pardubic vezli nejvíce techniky

Vojenské muzeum Králíky patřilo k subjektům, které do Pardubic vyvezlo vůbec nejvíce techniky, včetně exponátů z nejtěžší kategorie: pásové samohybné odpalovací zařízení protiletadlových raket systému KUB, pásové velitelské pracoviště VP 90, Pragu V3S automobil chemický rozstřikovací ARS, Pragu V3S ve skříňové verzi, Tatru 815 valník, přívěsnou elektrocentrálu (EC 15kW) a přívěsnou cisternu (C 180), obrněný kolový transportér OT-64 SKOT, kolopásový obrněný transportér OT-810 (Hakl) a zejména expediční expoziční vozidlo Tatru T-148 NTt 4x4 s návěsem N10S. Ta je upravena do podoby pojízdného muzea s vitrínami pro drobné exponáty, s vystavenými zbraněmi, střílnou z lehkého objektu vz. 37 s lafetou a zbraní, video projekcí… Všechna vozidla pak tvořila tábor Vojenského muzea Králíky, jehož cílem byla intenzivní a názorná propagace celé Králické pevnostní oblasti.

Největší akce na východě Evropy

O týden později se expediční expozice Vojenského muzea Králíky (Tatra T-148 NTt 4x4 s návěsem N10S) přesunula do Prahy na Veletrh Model Hobby. Tato prodejně kontraktační akce se koná od roku 1992 pravidelně každý rok. V současnosti jde o největší a nejnavštěvovanější akci s tímto zaměřením v České republice a zemích tzv. bývalé východní Evropy. V roce 2013 veletrh zhlédlo přes 50 tisíc návštěvníků a zúčastnilo se ho 79 vystavovatelů. Plocha veletrhu je 8.400 m², z toho jsou 4.000 m² čistě obchodní plochy a 3.400 m² je určeno k předvádění modelů, výrobků a doprovodnému programu. Letošní ročník se konal ve dnech 2. 5. 10. v Pražském veletržním areálu PVA Expo Praha, v Letňanech, v halách H3 a H4.

Praha je doslova pole neorané

Expozice Vojenského muzea Králíky byla v areálu výstaviště rozdělena na dvě části. Na volné ploše u hlavního vstupu na veletrh jsme měli umístěnou mobilní expozici Tatru s návěsem a exponáty uvnitř. Kolem ní prošla cca polovina návštěvníků veletrhu, tedy tisíce lidí. A na vnitřní ploše u expozice historických letadel Berg Aviatik D1 a S.E.5A z 1. světové války a Avie B-534 z období První republiky. Šlo o špičkové létající nově postavené repliky (Avie ve výstavbě). Letadla představovala mimořádné lákadlo! Zde jsme měli dvě dobově uniformované figuríny a videoprojekci, kde neustále běžely upoutávky na akci Cihelna v Králíkách.

Praha je pro prezentaci Králické pevnostní oblasti doslova pole neorané, takže reklama měla maximální účinek… Přesto jsme se potkávali s lidmi, které Vojenské muzeum i akci Cihelna znají. Kromě masivní reklamy (rozdali jsme tisíce informačních letáků) a nových zajímavých kontaktů se podařilo navázat i výborné kontakty osobní. Ty by v příštích měsících mohly přispět při realizaci připravovaných výstav a expozic ve Vojenském muzeu Králíky.

Všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci obou akcí, patří poděkování. Vedle profesionálů z VMK se o úspěšné vystoupení na obou prestižních akcích zasloužili i dobrovolnicí z VMK a tvrze Bouda.

Kolektiv Armyfortu, s. r. o., provozovatele Vojenského muzea Králíky

Foto: M. Večeř, M. Bartoš