Po přestřižení pásky na hřiště okamžitě vyrazili žáci čtvrtých tříd obou žamberských základních škol, aby trénovali bezpečný pohyb pěšky i na kole v silničním provozu. Právě žamberské školy využívají hřiště nejčastěji, probíhá zde výuka dopravní výchovy, kterou organizuje Pavel Fiala ze Střediska volného času (SVČ) ANIMO. Hřiště je mimo výuku či dopravní soutěže volně přístupné veřejnosti a SVČ ANIMO na něm bude od dubna do června zajišťovat dvakrát týdně dohled lektora.

Stavbu provedla libchavská firma BO CO, jednalo se o demolici původní dosloužilé stavby a spojovacího mostku, novou výstavbu tohoto zázemí v původním tvaru a doplnění o venkovní učebnu a sklad pro úschovu skládacího nábytku. Původní sklad na kola byl vybaven dvěma novými stojany. Kola tak nejsou jen volně opřená, ale jsou správně uložená a je k nim nyní pohodlný přístup, což přispěje i k jejich ochraně a delší životnosti. Stávající ovládání semaforů na hřišti bylo po dobu stavby demontováno a poté vráceno na původní místo, elektroinstalace byla rozšířena o nový sklad vybavení.

Akce byla dotována z rozpočtu Pardubického kraje, kapitoly Doprava a silniční hospodářství. Celkové náklady byly 642 165 korun včetně DPH, výše poskytnuté dotace je 388 913 korun.

Monika Škodová