Vydali jsme se se všemi dětmi - i s těmi nejmenšími 2,5letými. Cestou jsme pozorovali všechna domácí zvířátka, jarní květinky v zahrádce a hlavně jsme dbali na bezpečnost silničního provozu, protože byl velký.

Když děti uviděly krásné koníky, byly ve svém živlu. Ale překvapení na ně teprve čekalo! S milým úsměvem nás přivítal pan Šalamoun - tatínek naší Emilky - a děti ani nedutaly. Poslouchaly jeho vyprávění a pak nás zavedl za jehňátky - to byla podívaná, vidět tolik jehňátek pohromadě!

Seznámil je také s jejich životem, jak se o ně musí starat, s velkou trpělivostí odpovídal na zvědavé otázky dětí. Byl to obrovský zážitek. Před odchodem do školky se děti proběhly po louce, děvčata z Fitminu jim ukázala pejsky a koníky.

Mnohokrát děkujeme za nezapomenutelný zážitek a pozvání. Byl to moc pěkný a vydařený dopolední výlet.

Anna Janebová, MŠ Helvíkovice