V obou případech se bude jednat jen o tuto sobotu. Od šesti hodin ráno do dvanácti by měla být uzavřena křižovatka Mládežnické a Denisovy ulice, poté přibližně do 17. hodiny prostor křižovatky Rokycanovy a Školní ulice a pak ještě asi na hodinu slepá komunikace vedoucí k panelové výstavbě v Rokycanově a Školní ulici. Ve všech místech se bude pokládat na vozovku asfaltový koberec. Vyznačení objízdných tras řidiči u těchto úseků nenaleznou. Pokud by se počasí v sobotu ukázalo jako nepříznivé pro naplánované práce, přesune se termín prací v tomto prostoru na 5. května. (jko)