Česká Třebová - 29. a 30. září čekal na žáky nižšího gymnázia projektový den Škola trochu jinak. Pro primu, sekundu, tercii a kvartu byl připraven program plný zážitkových aktivit, poutavých přednášek a exkurzí.

Žáci se seznámili s náplní práce Českého červeného kříže, záchranářů i městské policie. Zájemce o zeměpis určitě oslovila přednáška pana Bureše o životě v Severní Koreji, zájemce o historii zase exkurze do rotundy sv. Kateřiny a městského muzea nebo přednáška o archeologii i historické výzbroji americké armády. Program byl zaměřen také na podporu zdravého životního stylu, na prevenci šikany a dalších nebezpečných jevů. Nezapomněli jsme ani na oblíbené fyzikální pokusy, návštěvu městské knihovny, jazykový workshop a hudební vystoupení. Studenti nebyli ochuzeni ani o sportovní vyžití své schopnosti si mohli prověřit na lezecké stěně, při vybíjené, jumpingu či kuželkách. Užít si mohli i adrenalinovou atrakci horské káry v areálu Peklák.

Náplň projektového dne byla opravdu bohatá. Snažili jsme se žákům zpestřit běžné školní vyučování a věříme, že se nám to podařilo.

Naše poděkování za podporu akce patří hejtmanu Pardubického kraje Martinu Netolickému a městu Česká Třebová. Fotografie zachycující průběh projektového dne najdete na http://www.gymnct.cz. Dana Řehořová