Obsahuje zdraví škodlivý azbest

Důvodem stavby je především nevyhovující stav současné tělocvičny, která v obvodových zdech obsahuje zdraví škodlivý azbest, který by se při nutné přestavbě mohl uvolnit do ovzduší. Nová tělocvična by měla začít svému účelu sloužit již v roce 2016.
„V rámci studie nám byly předloženy dvě varianty řešení. Zvolili jsme variantu, která bude znamenat odstranění stávající budovy kotelny. Ta by totiž v nejbližší době vyžadovala značné investice, které raději využijeme pro stavbu moderní tělocvičny, která ve městě chybí. Rozpočet Pardubického kraje na tento rok s investicí počítá a vyhradil na ni dvacet milionů korun. Město se zavázalo k vybudování parkoviště a celkového zlepšení infrastruktury v okolí školy," uvedl Martin Netolický. „Současná tělocvična obsahuje v obvodovém zdivu azbest, který v tomto stavu není nebezpečný, ale v případě stavebních úprav by mohlo dojít k jeho uvolnění do ovzduší. Likvidace by stála včetně uložení nebezpečného odpadu až sedmnáct milionů korun," dodal Martin Netolický. Současně s vybudováním nové tělocvičny přišla řeč také na další využití té současné. „Jednou z možností je její převod na město, které by ji mohlo dispozičně upravit například pro zdejší úspěšný oddíl juda," vysvětlil hejtman.

Studie nové tělocvičny na Skalce v České Třebové.

Projekt tělocvičny počítá také s tribunou pro 150 sedících diváků, což umožní sportovním klubům ve městě pořádání mistrovských utkání. Velkou výhodou je možnost rozdělení hrací plochy na dvě samostatné, aby mohla být tělocvična využívána více skupinami najednou. Projekt počítá také s přímým napojením na budovu školy tak, aby studenti mohli na hodiny tělesné výchovy přecházet suchou nohou. „Věřím, že tělocvična najde široké uplatnění a bude hojně využívána jak studenty, tak širokou sportovní veřejností," dodal Netolický.