Zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje

„Také v loňském a počátkem letošního roku se nám daří pokračovat v obnově a rozvoji tvrze. Pro zvýšení bezpečnosti návštěvníků a průvodců jsme dokončili úpravu zábradlí a výtahových šachet. Na mnoha místech totiž bylo zábradlí ve špatném stavu nebo dokonce chybělo. Zároveň jsme vyřešili drobné vnitřní stavební úpravy a odvodnění výtahových šachet,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Z dálky je Sky Bridge 721 téměř přehlédnutelný. 1,2 metrů širokou a 721 metrů dlouhou lávku drží na svém místě 60 větrných lan a 6 nosných lan, z nichž každé udrží v tahu 360 tun.
Sky Bridge jako nejdelší visutý most na světě? Ne, jen nejdelší lávka pro pěší

Na letošní rok pak kraj připravuje pokračování v rámci projektu, na který obdržel potvrzení o poskytnutí dotace v rámci programu INTERREG Česko – Polsko. „Součástí prací, které chceme provádět v průběhu letošní sezony, je například doplnění chybějících cihlových příček, osazení plechových dveří, obnova vnitřních povrchů nebo oprava vchodové mříže nákladního vjezdu. V projektu počítáme také s replikami elektro a vodoinstalace, vzduchotechniky nebo obnovou kolejí úzkorozchodné dráhy,“ vysvětlil hejtman s tím, že další nové expozice čekají na návštěvníky již nyní.

Hejtman společně s Eduardem Stehlíkem, Zbigniewem Czendlikem a dcerou armádního generála Ludvíka Krejčí Marií Žižkovou odhalil nového průvodce tvrzí Bouda, ale také publikaci Pohraniční opevnění v Pardubickém kraji, která je dostupná v sítích knihkupectví.

Kniha Pohraniční pevnosti v Pardubickém krajiKniha Pohraniční pevnosti v Pardubickém krajiZdroj: Pardubický kraj

Tvrz Bouda je jednou z pěti stavebně dokončených dělostřeleckých tvrzí čs. opevnění budovaného od roku 1935. Představuje nejzachovalejší stavbu ve své kategorii na území celé České republiky. Od roku 1995 je areál dělostřelecké tvrze Bouda zapsán na seznamu kulturních památek ČR. Tvoří jej pět mohutných železobetonových objektů propojených systémem podzemních spojovacích chodeb a rozsáhlých sálů. Ty sloužily k umístění válečných kasáren pro osádku tvrze čítající 316 mužů, jako sklady munice, elektrárna-strojovna, filtrovna vzduchu, ošetřovna, kuchyně, spojovací uzel atd. Podzemím, až 57 metrů pod povrchem země, je vedena úzkorozchodná železniční trať. Sruby jsou na chodby napojeny výtahovými šachtami a schodišti.

Podívejte se na loňské odhalení modelu dělostřelecké výsuvné otočné věže na tvrzi Bouda:

Zdroj: Deník/ Iveta Nádvorníková