Myšlenkou nového a jednotného vizuálního stylu města se zabývá vedení Vysokého Mýta již řadu měsíců. Po konzultacích s firmou Design centrum České republiky padlo rozhodnutí, že město vyhlásí veřejnou soutěž na jednotný styl.

Desítky návrhů

„Od jednotného vizuálního stylu si město slibuje sjednocení grafických symbolů při prezentaci odpovídající charakteristice města, moderního a rozvíjejícího se, s významnými historickými kořeny. Základem bude značka a logotyp: značku vytvoří grafický symbol, logotyp bude sestávat ze slovního označení Vysoké Mýto nebo město Vysoké Mýto. Do soutěže vyhlášené v říjnu přišlo 67 návrhů od 29 předkladatelů z České republiky, z nichž deset bylo z Pardubického kraje. Přihlásilo se 19 jednotlivců a desítka reklamních agentur a grafických studií,“ shrnula první část iniciativy Marie Lněničková, která má problematiku na radnici na starosti.

Výrazné motivy

Komise složená mj. ze čtyř zastupitelů města a zástupců vysokých škol vybrala do druhého kola tři návrhy. Jeden je dílem studenta FAMU Praha Dana Friedlaendera, druhý od společnosti C2XO Pardubice a třetí od společnosti Porta Design Hrotovice.

„Každý návrh byl zcela originální, všechny se dají rozdělit do čtyř skupin. Jedna představuje motiv velkého čtvercového náměstí, druhá výrazné a dominantní vysokomýtské věže, třetí je logotyp složený z počátečních písmen názvu města a poslední skupinu tvoří jiné návrhy. Značka i logotyp se budou používat i samostatně nebo ve spojení se znakem města, tedy se svatým Jiřím, jenž bojuje s drakem. Koncem března bude znám vítězný návrh, jeho předkladatel ho rozpracuje do manuálu,“ vysvětlila Marie Lněničková. Vítěz dostane 50 tisíc korun a dalších deset tisíc za manuál. Tři vybraní předkladatelé dostali nyní za úkol zpracovat vizitky města, polep na autobus, tričko nebo hrneček, dále návrh na propagační materiál apod.

„Nejdříve se mně zdálo, že z návrhů nevybereme nic, ale po delším procházení a prohlížení začaly ´vyskakovat´ ty návrhy, které se ukazují jako nejlepší. V manuálu bude také vyřešení orientačního systému na městském úřadu. Manuál budeme mít asi na přelomu dubna a května, začneme vizitkami města a dalšími materiály, orientační systém by přišel na řadu napřesrok. Momentálně máme na tyto záležitosti 400 tisíc korun,“ zhodnotil soutěž starosta města Martin Krejza.

(jko)