Radní města tento týden doporučí zastupitelům schválit změnu investičního záměru využití bývalých justičních budov. Podnětem k přehodnocení původního záměru bylo zpřísnění podmínek pro udělení dotace z fondů Evropské unie.

Předešli potížím

„Od počátku bylo jasné, že ve velké budově na náměstí bude umístěna městská galerie a infocentrum, ve spojovací budově bude restaurace, z vězení měl vzniknout hotel ve vězení. Tak byla zadána i projektová dokumentace. Z nových podmínek pro dotace vyplývá, že objekt ubytování by nám velice zkomplikoval přístup k evropským penězům. Proto jsme dospěli k názoru, že se vrátíme k variantě dřívější, tedy že se budova přemění v muzejní expozici vězeňství a depozitář regionálního muzea,“ uvedl vysokomýtský starosta Martin Krejza.

Pokud zastupitelé návrh změny odsouhlasí, což se dá předpokládat, nebude hrozit nebezpečí, že by projekt pod názvem „Staré justiční budovy“ spadl z 85procentní podpory v rámci celkových nákladů na pouze 40procentní podíl.

„Je pravdou, že zajištění ubytování je věcí veřejného prostoru, a ne veřejné správy. Proto bych chápal podnikatele podnikající v tomto oboru, kdyby měl být za veřejné peníze postaven objekt, který jim vytváří konkurenci. Tato změna je tedy příležitostí pro ně, aby tuto kapacitu vytvořili někde jinde,“ poznamenal Martin Krejza. Plánovaný minipivovar s restaurací by měl být vybudován bez finanční pomoci Evropské unie z prostředků města Vysoké Mýto.