Svatý Vavřinec

„Program záchrany architektonického dědictví" pomůže městu částkou 800 tisíc. Třetím programem ministerstva kultury, z něhož se dostane na vysokomýtské památky, je „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností". V tomto případě má město slíbeno z Prahy celkem 245 tisíc korun.

Rozdělení peněz z prvního jmenovaného programu sice ještě městské zastupitelstvo neschválilo, počítá se však předběžně s tím, že dojde na restaurování zbývajícího posledního okna presbytáře chrámu svatého Vavřince. Pak by se začalo s restaurátorskými pracemi na unikátním a velkém obraze malíře Petra Brandla. Obraz nese pojmenování Nanebevzetí Panny Marie a je umístěn na hlavním oltáři. Mohla by se dokončit také sgrafitová fasáda na domě „Na Střelnici" vedle Pražské brány.

„Chceme rovněž obnovit střechu na zvonici u chrámu svatého Vavřince, což je výstavní prostor městské galerie. Na zvonici došlo v zimě k havárii střechy, břidlicová krytina se rozpadá, střecha se tady musí kompletně opravit včetně klempířských prvků a svodů," dokládá starosta města František Jiraský. Cílem je také z tohoto programu podpořit opravy objektů v soukromém vlastnictví.

Ve druhém jmenovaném programu žádalo město poprvé o dotaci a hned napoprvé uspělo. Suma 800 tisíc korun půjde celá na pokračující obnovu Choceňské věže (známou i pod dalším označením Karaska). „S pracemi se začne po zimě znovu počátkem dubna, objekt se opravuje na etapy, letos se bude jednat hlavně o opravu báně. Jakmile se tady začne pracovat, musejí počítat motoristé s jistým omezením vjezdu do náměstí Přemysla Otakara II. Na místě bude tedy po určitou dobu potřebná zvýšená pozornost a opatrnost, práce se budou provádět hlavně ve výšce. Choceňská brána bude celkově stát asi šest milionů," pokračoval starosta ve výčtu akcí.

Čerpají rok co rok

Dotaci ze třetího programu využije město na opravu dalších tří oken na budově základní umělecké školy, konkrétně oken v koncertním sále. Využívání peněz na kulturní památky je v Mýtě pravidelné od roku 2010. Tehdy město dostalo 1,09 milionu korun na opravu Husova sboru a vitráže v oknech chrámu svatého Vavřince. V něm pokračovaly tyto práce i o rok později a v letech 2014 a 2015. Dvakrát po sobě došlo z „kulturních" peněz na opravy budovy Základní školy Javornického. Restaurování cenných sgrafit na Pražské bráně bylo posíleno před třemi lety příspěvkem čtyři sta tisíc korun. V roce 2014 se jednalo o jednu velkou akci ve Vavřinci: tehdy pomohlo 940 tisíc korun restaurovat tři okna s cennými vitrážemi: se svatými Janem Nepomuckým, Matoušem a Vojtěchem.

(jko)