„Od počátku letošního srpna již budeme působit pod novou hlavičkou, od prvního ledna příštího roku se přičlení knihovna a galerie. Novinkou se stane začlenění Muzea českého karosářství, až v budoucnu vznikne. Snahou je optimalizovat kulturní zařízení, očekáváme jednodušší řízení a lepší využití pracovníků, třeba spojení účetnictví," vysvětlil místostarosta František Jiraský.  (jko)