„Úspěch je o to cennější, že Vysoké Mýto je zatím jediným městem v kraji, které se dopracovalo k produkci směsného odpadu pod 150 kilogramů na jednoho obyvatele a rok,“ uvedla mluvčí radnice Marie Lněničková.

Současně s Odpadovým Oskarem město v těchto dnech obdrželo certifikát takzvaného environmentálního vyúčtování za rok 2017. Jsou v něm vyčísleny úspory elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody, které vznikly na základě recyklace 26 298,54 kg vysloužilého elektrozařízení odevzdaného ve Vysokém Mýtě. V druhém osvědčení, které město obdrželo, je vyčísleno, k jaké úspoře emisí došlo díky recyklaci a využití papíru, plastů, kovů a nápojových kartonů vytříděných v minulém roce ve Vysokém Mýtě. „Když se to přepočítalo, tak vyšlo, že Vysoké Mýto dosáhlo úspory 1 201,240 tun emisí CO2 a 22 085 658 megajoulů energie,“ doplnila.

Rozdají pět odměn

Odbor životního prostředí se ale kromě odpadového hospodářství věnuje i zeleni. Nyní mapuje netradiční dřeviny ve městě. Pro obyvatele vypsal soutěž zvanou Najdi strom. „V Jungmannových sadech jsme označili prvních sedm druhů dřevin informačními kovovými cedulkami. Postupně bychom jimi chtěli označit i další dřeviny, které rostou ve Vysokém Mýtě,“ nastínili pracovníci z odboru.

Soutěž, ve které mají lidé najít tyto druhy stromů i v jiných lokalitách Vysokého Mýta, trvá do 25. června, soutěžní karta je ke stažení na webu města. „Pět vylosovaných výherců se může těšit na drobnou odměnu,“ sdělila radnice.