„Vysoké Mýto patří k nejvíce se rozvíjejícím městům ve východních Čechách, především v devadesátých letech. V poslední době již nebyly parcely, proto hledáme na dosavadních plochách další možnosti k výstavbě. V lokalitě Mlýnský potok I má město jednu část, tu druhou mají soukromí vlastníci, jež se dohodli o zástavbě. Jenže město už nechce takovou divokou zástavbu jako v části Mlýnský potok II, kde vznikly sedlové střechy patrové a další jevy. Město by mělo a chtělo ovlivňovat výstavbu, proto vznikl tento záměr,“ vysvětlil detaily místostarosta František Jiraský. Při velkém stavebním boomu v minulých letech vznikly nové ulice s bytovými domy a nová sídliště s rodinnými domy. Ačkoliv nová výstavba se průběžně konzultovala s městským architektem, nemělo Vysoké Mýto zpracován závazný regulační plán na vzhled a umístění staveb. Již vloni se město rozhodlo přistoupit v nově připravovaných lokalitách k tvorbě regulačního plánu. Právě Mlýnský potok I bude regulován jako první: v příštích letech zde vyrostou různé typy rodinných domů. (jko)