„Dialog s ochránci přírody a rybáři je nutný proto, aby obohatil naše členy o řadu nových pohledů a poznatků. Ale hlavně by měl vést k pochopení některých sporných bodů, které mezi těmito organizacemi tradičně existují. Bylo by možné dohromady provádět společné akce, například úklid vodních toků, likvidaci černých skládek, ochranu dravců, společenské a vzdělávací akce. Tomuto cíli bude podřízen i výběr vzdělávacích akcí pro tento rok,“ uvedl předseda okresního mysliveckého spolku Jan Šašek.

Předseda rovněž připomněl řadu úspěchů, kterých dosáhli v průběhu roku myslivci při střeleckých nebo kynologických soutěžích. Úspěšná byla také antiparazitární akce. Zmínil i problémy s podmínkami pojišťování myslivců při výkonu myslivosti. Jednatel Pavel Chalupa mj. přiblížil realizace projektu odrazových plašičů zvěře na silnici na Šedivci. „Na tomto místě došlo loni ke čtrnácti střetům vozidel se spárkatou zvěří, v první polovině roku ke čtyřem střetům a od instalování sklíček v červenci ani k jedinému,“ podotkl. Rovněž připomněl, že je možné v pověřených úřadech žádat o rozmístění dopravní značky „Pozor zvěř“.

Dalšími tématy sněmu byly mj. příprava přehlídky trofejí, zkoušky lovecky upotřebitelných psů, investice do budovy okresního spolku, řešení oplocení nor či pozornost prokazování pojištění honců před zahájením honů. Sněm byl zakončen odbornou přednáškou Luďka Bartoše, pracovníka pražského výzkumného ústavu živočišné výroby, na téma „Etologie jelenovitých“.

Sněm myslivců OMS ČMMJ Ústí nad Orlicí dne 9.11.2007

Prezence : dle prezenční listiny – z 84 organizací přítomno, celkem ,členů ČMMJ

Hosté :

Program :

1. Zahájení a přivítání hostů sněmu ( vzpomínka )

2. Návrh programu jednání, volba mandátové a návrhové komise ( Filip,Peterka,Lukeš, Chalupa , Kupka, Jireš )

3. Kontrola usnesení ze sněmu konaného dne 10.11.2006

4. Zpráva předsedy OMS ČMMJ Ústí nad Orlicí

5. Zpráva místopředsedy a zprávy jednotlivých komisí

6. Zpráva jednatele OMS

7. Zpráva ODR OMS ČMMJ

8. Diskuse

9. Usnesení a závěr

Ad. 9/

Usnesení :

SM OMS ČMMJ Ústí nad Orlicí schvaluje :

1. Zprávu předsedy

2. Zprávu místopředsedy

3. Zprávu jednatele

4. Zprávy komisí EK, MK, KPK, KK,

5. Zprávu ODR OMR ČMMJ

SM OMS ČMMJ Ústí nad Orlicí ukládá :

1. OMR pokračovat v rekonstrukci budovy OMS Ústí nad Orlicí ( vnitřní a vnější schodiště)

2. OMR zajistit uspořádání kynologických soutěží O pohár hejtmana Pa-kraje

3. OMR zajistit uspořádání seminářů na téma : Dravci Malé šelmy

4. OMR podílet se na uspořádání Chovatelské přehlídky v roce 2007

5. OMR pokračovat v zapojení v MR Pardubického kraje

6. OMR iniciovat změnu stanov ČMMJ z důvodu spojení členství v organizaci s pojištěním členů

7. OMR podílet se na změně pojistných podmínek členů

8. OMR podílet se na uspořádání celostátního semináře na téma Etologie jelenovitých

9. OMR SK uveřejnit zprávu jako součást Zpravodaje 5/07

10. OMR čerpat finanční prostředky z grantů PA kraje a fondů ČMMJ na vzdělání a spolkovou činnost

11. SK uspořádat OP ve střelbě barážovým způsobem na uznaných střelnicích okresu a finále

12. KK- řešit oplocení a využití objektu nor v Rudolticích