Musejí v ní potvrdit své vědomosti, které prokázali už před měsícem v písemné části. V ní odpovídali na otázky ze čtyř okruhů. Mimo jiné museli vypracovat podle zadání návrh plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, statistický výkaz o stavu honitby, záznam o ulovené zvěři a podobně. Poslední uchazeči budou v budově Okresního mysliveckého spolku Ústí nad Orlicí zkoušeni v pátek odpoledne. Týden na to, v pátek 13. listopadu, se na Habřince v Českých Libchavách uskuteční tradiční Sněm myslivců.