Myslivci museli zadat zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nové střelnice, rozpočet se vyšplhal na více než dva miliony korun. Finanční prostředky sdružení získá od sponzorů a z vlastních zdrojů, uvažují i o úvěru, který by spláceli z budoucí-ho provozu střelnice.   (mag)